Cilj je kolegija upoznavanje s poetikom opusa Marka Marulića.

Uvod: upoznavanje s povijesnim kontekstom (Split u doba Marka Marulića). Pojmovi humanizam i renesansa. Raspon Marulićeva opusa: hrvatska i latinska djela; žanrovski sastav opusa; srednjovjekovna i humanističko-renesansna poetika. Poetika Marulićevih djela na hrvatskom jeziku; analiza i interpretacija odabranih djela (Judita, Suzana, lirika, hrvatska proza). Analiza i interpretacija odabranih odlomaka iz latinske proze; analiza i interpretacija latinskih stihova (na ulomcima iz Davidijade i izboru iz kraćih pjesničkih sastava).