Kolegij je osmišljen kao uvod u disciplinu koja proučava jezik u društvenom kontekstu. Unutar kolegija razradit će se temeljne sociolingvističke teme.