Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 

Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja o problematici i temeljnim principima zaštite elektroničkog gradiva i njegovog očuvanja na dulji vremenski rok. Poznavanje postupaka i metoda u slučaju oštećenja elektroničkog gradiva. Poznavanje standarda i međunarodnih projekata značajnih u području očuvanja elektroničkog gradiva, te smjera daljnjih istraživanja.

Predmet se izvodi na diplomskoj razini studija.

Ljetni semestar.

1 sata predavanja i 1 sata seminara

3 ECTS

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125438
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni