Upoznaju se i interpretiraju temeljni problemi pristupa književnostima antičke Grčke i Rima (od VII. st. p. n. e. do VI. st. n. e). Radi se o književnim sustavima drugačijima od onoga današnjeg, nastalima u drugačijim društvenim i kulturnim uvjetima, s donekle drugačijim društvenim i estetičkim funkcijama. Najprije se daje pregled dijakronijskog razvoja i žanrovske dinamike književnosti Grčke i Rima, i njihovih interakcija (Rutherford, Classical Literature), upoznaju se izvori, načini njihove predaje, osnovna referentna literatura. Potom se istražuje koliko su i kako uobičajeni pristupi sustavu književnosti primjenjivi na antički svijet (referati o naslovima dopunske literature). Istraživanja potom uključuju pomna čitanja odabranih kraćih tekstova (Arhiloh, Sapfa; Platon, Lizija; Kalimah, Fragmentum Grenfellianum; Novi zavjet, Plutarh; Katul, Horacije, Marcijal; Tibul, Propercije, Ovidije; Ciceronova, Senekina, Plinijeva pisma; Ambrozije, Jeronim, Augustin) i tumačenja strukture i sadržaja odabranih djela dužeg opsega, kako onih koja i danas ulaze u sustav književnosti (ep, lirika, drama, roman), tako i onih koja su danas izvan toga sustava (historiografija, govorništvo, filozofska i druga znanstvena proza).


Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski