Cilj kolegija jest omogućiti studentima svladavanje temeljnih deskriptivnih pojmova i metodologije lingvistike iskazivanja i pragmatike na teorijskoj i praktičnoj razini. Po završetku kolegija studenti će moći samostalno čitati tekstove iz područja lingvistike iskazivanja i pragmatike na francuskome jeziku. Naučit će temeljne vještine postavljanja metodološkog okvira istraživanja, te će moći samostalno zamjećivati fenomene iskazivanja i govorno-jezične pragmatike u svakodnevnoj komunikaciji. Stečena znanja i vještine bit će studentima polazište za osvješćivanje vlastitih komunikacijskih vještina. Studenti će kroz to usavršavati znanja vezana uz interpretaciju usmenog i pisanog diskursa na francuskome jeziku i primijeniti različite pristupe problemima jezičnog izraza s obzirom na razine lingvističke analize francuskoga jezika u svjetlu teorije iskazivanja i pragmatike.
Sadržaj

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 142498
Broj ECTS bodova: 3