Lokalizacija podrazumijeva jezičnu i kulturnu prilagodbu proizvoda (primjerice softvera, videoigre, internetskih stranica), određenoj lokaciji (zemlji / regiji i jeziku) u kojoj će se upotrebljavati i prodavati. Budući da je sve veći broj korisnika proizvoda digitalno pismen i budući da je sve više tvrtki koje traže globalizaciju svojih digitalnih proizvoda koja nadilazi jezične i kulturne barijere, lokalizacijska industrija eksponencijalno raste pa je potreba za prevoditeljima koji su upućeni u lokalizacijske postupke sve veća. Znanja i vještine koje se odnose na lokalizaciju postaju sve važnije, ne samo za studente koji žele raditi u lokalizacijskoj industriji, nego i za sve studente koji namjeravaju raditi kao prevoditelji.

 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198910
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski