Kolegij se sastoji od pregleda recentnih teorija kulture. Cilj je studente pripremiti za recepciju suvremenih antropoloških tekstova, upoznati ih s problematikom pojedinih teorijskih pristupa te omogućiti kritičko čitanje antropoloških radova. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51728
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski