Kolegij se bavi kulturološkim analizama popularne kulture. Popularne se kultura uzima kao vrlo širok pojam koji uključuje elektronske i tiskane medije,  glazbu, strip, književnost i film. Svrha je kolegija osposobiti studente za analizu postindustrijskih društava kroz prizmu popuarne kulture.  

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 40274
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski