Kolegij daje pregled književno-povijesnih razdoblja u engleskoj književnosti, te osnove književnih teorijskih pravaca od ruskog formalizma do post-strukturalizma.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 147087
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski