Kolegij prati pet kanonskih pjesnika iz razdoblja engleskog romantizma (Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley i Keats) kao i jednog pjesnika radničke klase (Clare). Kroz novohistoristička i formalistička čitanja njihove poezije, kolegij daje uvid u cjelokupan društveni kontekst te privatnu i javnu sferu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131916
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski