U kolegiju se proučava rimsko ljubavno pjesništvo u elegijskom distihu. Predavanja slijede kronološki okvir, od elegija nastalih u posljednjim desetljećima Republike do Augustova vremena i ranoga Carstva. Objašnjava se središnja topika ljubavne elegije (foedus aeternum, servitium amoris, militia amoris). Čitaju se odabrani ulomci Katula, Propercija, Tibula, Tibulova korpusa i Ovidijevih Amores. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86360
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski