Teorija informacije i komunikacije s društvenog gledišta

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36733
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski