Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja rodne teorije primijenjenih unutar muzeološkog teorijskog okvira. Studenti će bit osposobljeni za kritičko sagledavanje muzeoloških i baštinskih tema iz rodne perspektive te pripremljeni za aktivno sudjelovanje u promociji inkluzivnosti i ravnopravnosti u muzejskom i baštinskom kontekstu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198913
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski