Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski