Cilj: Osposobiti studente da prate i potiču uredan govorni razvoj, prepoznaju eventualne poremećaje i njihove uzroke te savladaju načine njihova uklanjanja.

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  1. Prepoznati i opisati obilježja govorno-jezičnog razvoja za pojedinu dob
  2. Prepoznati i opisati posebnosti govorno-jezičnog razvoja u određenim okolnostima (blizanci ili višejezično okruženje)
  3. Prepoznati i opisati odstupanja od urednog govorno-jezičnog razvoja u određenim okolnostima (oštećenja sluha, autizam, Down sindrom, fonološki poremećaji, posebne jezične teškoće)
  4. Nabrojati osnovne teorije govorno-jezičnog razvoja
  5. Razumjeti neurofiziološku podlogu govorno-jezičnog razvoja

Razina studija: PD; ECTS: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51614
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski