Povijesno-kritički proučiti najvažnija zbivanja u europskim povijesnim gradovima, od ekspanzije u drugoj polovini 19. stoljeća i početka otkrivanja njihove starosne vrijednosti na prijelazu 19. u 20. stoljeće do opsežnih razaranja i zanemarivanja nastupom modernističke estetike te ponovnog valoriziranja i revitaliziranja tijekom 20. stoljeća. Budući da su povijesni gradovi (historic towns) već desetljećima u fokusu konzervatora, arhitekata i urbanista, cilj ovoga predmeta jest proučiti najvažnije aktere, zbivanja i teorijske spise koji su pratili navedene pojave. Iako su povijesni gradovi sastavni dio pamćenja zajednica, oni su i dio njihove materijalne koristi pa doživljavaju nove vrste izazova. Hrvatski gradovi nisu u tome iznimka pa je jedan od ciljeva predmeta upoznati studente s mogućnostima rješavanja praktičnih problema pomoću iskustva europskih stručnjaka.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198920
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski