Kolegij upoznaje studente s fotografijom u Hrvatskoj do 1945., ključnim pojavama i autorskim osobnostima te specifičnostima i razvojem medija kroz sagledavanje građe u širem povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198919
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski