Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124470
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski