Obavezni kolegij za studente prve godine studija Sinologija.
Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski