Kolegij se bavi modernom britanskom književnošću s naglaskom na pitanje ratne traume i prikaze strukturnog nasilja u romanima, poeziji i drami s početka 20. stoljeća.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 161135
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski