Cilj kolegija je osposobiti studente za terenski istraživački rad (uključujući pripremni rad uz konzultiranje literature, izradu reakcijskog teksta vezanoga za temu istraživanja, izradu hodograma istraživanja, proučavanje i priprema upitnica i izvođenje terenskih istraživanja), za transkribiranje prikupljene građe, sistematizaciju i klasifikaciju prikupljenih podataka te izradu sinteze odgovarajuće teme koju svaki student prema osobnom afinitetu odabire.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51752
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski