Seminar za studente šestog semestra indologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52277
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski