U sažetom obliku upoznati studente antropologije s ontogenetskim i filogenetskim razvojem čovjeka i uzrocima varijacija u ljudskom životnom ciklusu u vremenu i prostoru, s posebnim naglaskom na središnji živčani sustav. Stečeno znanje poslužit će studentu pri procjeni i pravilnom objašnjenju različitosti u pojedinim tjelesnim osobinama čovjeka tijekom rasta, razvoja i starenja te omogućiti praćenje nastave ostalih kolegija.

 1. Uvod u kolegij: određenje predmeta i metode auksologije čovjeka
 2. Povijest istraživanja ljudskog rasta i razvoja
 3. Životni ciklus čovjeka
 4. Evolucija ljudskog rasta i životnog ciklusa
 5. Svojstva rasta stanica i tkiva
 6. Dobne i spolne varijacije u tjelesnom rastu i metode praćenja rasta
 7. Svojstva rasta središnjega živčanoga sustava
 8. Genetska regulacija rasta čovjeka
 9. Endokrina regulacija rasta čovjeka
 10. Pubertet i adolescencija
 11. Produženi razvoj mozga u čovjeka
 12. Odrasla dob i starenje
 13. Utjecaj faktora okoliša na rast i razvoj
 14. Biokulturni aspekti ljudskog rasta i razvoja
 15. Plastičnost mozga i digitalna evolucija

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52346
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski