Kolegij je namijenjen studentima prve godine diplomskoga studija slovačkoga jezika i književnosti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124488
Broj ECTS bodova: 5