Kolegij je namijenjen studentima druge godine diplomskoga studija slovačkoga jezika i književnosti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124489
Broj ECTS bodova: 5