Proširivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B1.1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50897
Broj ECTS bodova: 5