Proširivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B1.2 i B2.1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52299
Broj ECTS bodova: 5