Izborni kolegij predstavlja nadopunu sadržaja obvezatnih kolegija Umjetnost romanike i Umjetnost gotike. Kolegij pruža uvid u najznačajnije srednjovjekovne spomenike Venecije i njezine lagune od 11. do 15. stoljeća, kao i na važnije srednjovjekovne spomenike u regiji Veneto. Studenti će dobiti pregled romaničkih i gotičkih spomenika u Veneciji te uvid u veze između srednjovjekovne spomeničke baštine na prostoru istočne obale Jadrana i Apeninskoga poluotoka. U predavanjima studenti će se upoznati s urbanističkim razvojem Venecije u doba ranoga i kasnoga srednjega vijeka te s reprezentativnim romaničkim i gotičkim sakralnim zdanjima, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena monumentalnoj bazilici sv. Marka i njezinoj bogatoj umjetničkoj baštini. Pozornost će biti usmjerena i na najvažnije profane spomenike, poput Duždeve palače i reprezentativnih (kasno)gotičkih palača (Ca d’ Oro, Ca Foscari, Cavalli-Franchetti). Također, nastojat će se objasniti i društveno-povijesni kontekst nastanka srednjovjekovnih spomenika u Veneciji, kao i bolje razumijevanje povijesno-kulturnih veza dviju obala Jadrana u razdoblju od 11. do 15. stoljeća.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198916
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski