Webinari koje održava Centar za potporu e-učenju FFZG. Namijenjeno nastavnicima i studentima FFZG.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski