Andragogija je kolegij koji se izvodi u okviru tudija pedagogije. Cilj kolegija jest usvajanje znanja o andragogiji kao pedagogijskoj disciplini, o temeljnim andragoškim koncepcijama i pravcima te o obrazovanju odraslih na konceptualnoj, sustavnoj i pravno-normativnoj razini.Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35978
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski