Sociologija vremena kao nastavni predmet istražuje i prikazuje koncepcije vremena odnosno vrijeme kao dimenziju društva i kao društvenu predstavu svijeta. Predmet se bavi razlikovanjem različitih tipova vremena (fizikalno, kozmičko, biološko, društveno, sveto, subjektivno) i njihovim predstavljanjem i bilježenjem (kalendari, uređaji za mjerenje vremena i dr.). Posebna pozornost posvećena je suvremenim fenomenima kao što je utjecaj suvremenih tehnologija i načina proizvodnje na upravljanje vremenom kod skupina i pojedinaca, kao i vremenom kao sredstvom društvene kontrole i nadzora.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198886
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski