Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 126377
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski