Cilj kolegija: Cilj je kolegija je pokazati važnost proučavanja heuristika ("sudova i odlučivanja u uvjetima neizvjesnosti") u antropologiji i za antropološka istraživanja. Posebno ćemo razmotriti uloge heuristika u svakodnevnom životu. Tijekom rada preispitat ćemo valjanost "svakodnevnih" heuristika i razloge njihove trajnosti s obzirom na suboptimalne rezultate. Pružit ćemo niz teorijskih odgovora (iz biologije, psihologije, ekonomije i statistike) na pitanje zašto su one tako važan dio ljudskog ponašanja, a potom ćemo ih usporediti s modelima optimalizacije iz logike, statistike, teorije javnog izbora, teorije racionalnog izbora i teorije igara. Temeljna pretpostavka kolegija jest da antropologija pruža najprimjereniju sintezu objašnjenja trajnosti heuristika u životu, objašnjenja koja inače pružaju brojne druge znanstvene discipline.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 215526
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni