Sadržaj kolegija: Povijest razvoja pedagoške savjetodavne djelatnosti; temeljni pojmovi i pedagogijsko utemeljenje savjetovanja; pedagoški odnos kao okvir pedagoškoga savjetovanja; dispozicije za pedagoško savjetovanje; interakcija, komunikacija i savjetovanje: kvadratni model međuljudske komunikacije F. Schulza von Thuna; metodika pedagoškoga savjetovanja: pedagogija problema i pokazivanje u pedagoškome savjetovanju; faze i procesi u pedagoškome savjetovanju; temeljne vještine u savjetovanju; pedagoško savjetovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama; etičnost u pedagoškome savjetovanju; pedagoško savjetovanje u kontekstu društvene različitosti; završavanje savjetovanja i evaluacija kolegija.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124379
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski