Kroz kolegij studenti će upoznati različite alternativne pedagoške ideje, pokrete i pravce koji su utjecali na pojavu, ustroj, organizaciju i rad alternativnih škola diljem svijeta. Steći će znanja o pedagoškim, didaktičkim i metodičkim rješenjima u alternativnim, privatnim i slobodnim školama te mogućnostima primjene nekih elemenata alternativnih pedagogija u suvremenim državim školama.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51407
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski