Kolegij je osmišljen kao teorijski i praktičan uvod u različite oblike usmenoga prevođenja. Pojasnit će se osnovni pojmovi konferencijskoga prevođenja i dati uvid u tehnike konsekutivnoga i simultanoga prevođenjaa. Kroz ciklus vježbi postupno će se ove tehnike prikazati studentima, te će ih oni sami uvježbavati pod vodstvom profesorica. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184933
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski