Koncipiran na interdisciplinaran način, kolegij nudi čitanje suvremenih Sjedinjenih američkih država. "Američko sada" se definira kao stanje zemlje od izbora D. Trumpa. Započinje se tumačenjima njegove izborne pobjede. U nastavku se kolegij bavi nizom tema koje se smatraju formativnima u američkoj sadašnjosti: financijalizacija, odnos prema globalizaciji, rastući američki izolacionizam, spacijalne politike u SADu, i drugo. U prikazu američke današnjice oslanjati ćemo se na tekuću novinsku-časopisnu produkciju, na odabarane književne tekstove, na film.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125360
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski