Kolegij obrađuje glave predstavnike američke poezije 20. stoljeća. Glavni fokus nastave je na čitanje izabranih pjesničkih tekstova. U slučaju gdje je to moguće analizirati će se i iskazi samih pjesnika o njihovim poetikama, kritičke valorizacije. U manjoj mjeri će se rekonstruirati kontekst pjesničke produkcije. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184917
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski