Napisat ću nešto.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 43434
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski