Kolegij se bavi  načinima prikazivanja tijela u književnim tekstovima. Kolegij je strukturiran kao općepovijesni, od antičke književnosti do suvremenih autora i autorica  hrvatskei svjetske literature. Metodologija rada uključuje heterogene teorijske pristupe, među kojima su najzastupljeniji: teorija književnosti, kulturalni i rodiji studiji, sociologija književnosti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198926
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski