Kolegij je općepovijesnog karaktera, sa svrhom upoznavanja povijesti autobiografskih i biografskih tekstova u hrvatskoj i  svjetskoj književnosti. Poseban je naglasak na književnom statusu tih diskursa iz aspekta teorije književnosti i retorike. Suvremeni teorijski apekti uključuje analizu pojmova autofikcije, ego-povijesti i konstrukciju tekstualnog identiteta.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 198924
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski