upoznavanje s analizom književnih, filozofskih i književnokritičkih tekstova na primjerima Barthesa, Foucaulta i Deleuzea

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 52469
Broj ECTS bodova: 4