Povijest jezika u kontekstu povijesti društva i komunikacije: latinski (klasični, vulgarni), lingua romana rustica, francuski

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52463
Broj ECTS bodova: 2