Razvijanje prevoditeljskih vještina i znanja samostalnim prevođenjem te analizom vlastitih i tuđih prijevoda.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125547
Broj ECTS bodova: 2