Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36750
Broj ECTS bodova: 3