Razvijanje prevoditeljskih vještina i znanja samostalnim prevođenjem te analizom vlastitih i tuđih prijevoda.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52295
Broj ECTS bodova: 2