Vježbe iz kolegija Španjolski jezik 2, ljetni semestar prve godine preddiplomskog studija španjolskog jezika i književnosti . 

Cilj ovog kolegija je razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje jezičnih vještina na razini A2 s elementima B1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184294
Broj ECTS bodova: 4