Cilj ovog kolegija je razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina na razini B2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95334
Broj ECTS bodova: 4