Usavršavanje znanja poljskog jezika i pravilna upotreba pismenih oblika, kao i funkcionalnih stilova prema zahtjevima europske certifikacije na razini C1/C2

 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124393
Broj ECTS bodova: 5