Cilj kolegija Pedagogija ranog djetinjstva je upoznati studente/ice sa suvremenim znanstvenim spoznajama o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Na temelju stečenog znanja očekuje se razvijanje sposobnosti za interpretiranje tih fenomena s teorijske i praktične razine, spoznavanje, razumijevanje i primjena suvremenih spoznaja o djeci rane dobi, osposobljavanje studenata/ica za samostalan i kritički odnos prema korištenoj literaturi te razvijanje sposobnosti za refleksiju i samorefleksiju odgojno-obrazovne prakse.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35976
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski